Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ți abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 261 din 11.08.2020 Deschide →

 • Recomandare 1186/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Recomandarea nr. 1186/2020 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

 • Decizie 1185/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1185/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 5559] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1184/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1184/2020 privind dispozițiile naționale notificate de Ungaria în temeiul articolului 114 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la conținutul de cadmiu din îngrășămintele fosfatice [notificată cu numărul C(2020) 4862] (Numai textul în limba maghiară este autentic)

 • Decizie 1183/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1183/2020 privind ajutorul de stat SA.34445 (2012/C) implementat de Danemarca pentru transferul unor active de patrimoniu de la FIH către CSF (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1182/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1182/2020 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Informare din 11.08.2020, Consiliul Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 260 din 10.08.2020 Deschide →

 • Decizie din 09.06.2020, Eurofound

  Decizia consiliului de administrație al europol de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol

 • Decizie 1172/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1172/2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Regulament 1171/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1171/2020 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 259 din 10.08.2020 Deschide →

 • Decizie 1180/2020, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2020 de modificare a Deciziei nr. 2/2000 [2020/1180]

 • Decizie din 01.04.2020, Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

  Decizia privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

 • Decizie 1179/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1179 /2020 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce privește statutul provinciei Åland din Finlanda din perspectiva unui program de supraveghere a septicemiei hemoragice virale (SHV), al Estoniei din perspectiva unui program de supraveghere și de eradicare a septicemiei hemoragice virale (SHV) și a necrozei hematopoietice infecțioase (NHI), al Croației din perspectiva virusului herpetic al crapului koi (VHK) și al anumitor zone din Regatul Unit din perspectiva infecției cu Bonamia ostreae [comunicată cu numărul C(2020) 5303] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1178/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1178/2020 privind dispozițiile naționale notificate de Regatul Danemarcei în conformitate cu articolul 114 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la conținutul de cadmiu din îngrășăminte [notificată cu numărul C(2020) 4988] (Numai textul în limba daneză este autentic)

 • Regulament 1177/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1177/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/469 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1176/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1176/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1387 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1175/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1175/2020 privind autorizarea clorhidratului monohidrat de L-cisteină produs prin fermentare cu Escherichia coli KCCM 80180 și Escherichia coli KCCM 80181 ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1174/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1174/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Ελαιόλαδο Μάκρης" (Elaiolado Makris) (DOP)]

 • Regulament 1173/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1173/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește perioada de informare prealabilă

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 258 din 07.08.2020 Deschide →

 • Decizie 1167/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1167/2020 privind aprobarea tehnologiei utilizate într-un starter-alternator de înalt randament de 48 de volți combinat cu un convertor de 48 de volți/12 Volți CC/CC pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional și pentru anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare electrice hibrid, ca tehnologie inovatoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 07.08.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1566 al Comisiei din 18 octombrie 2018 privind autorizarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produse de Aspergillus niger (NRRL 25541) și alfa-amilază produsă de Aspergillus niger (ATCC66222) ca aditiv furajer pentru purceii înțărcați și pentru speciile porcine minore (înțărcate) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1453/2004 (titularul autorizației: Andrès Pintaluba S.A.) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262 din 19 octombrie 2018)

 • Regulament 25/2020, Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul ONU nr. 25 - Dispoziții uniforme privind omologarea tetierelor încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor [2020/1169]

 • Decizie 1168/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare 1168/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/587 în ceea ce privește sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente la bordul autoturismelor care pot funcționa cu anumiți combustibili alternativi (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1166/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1166/2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1165/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1165/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/353 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de roți rutiere din oțel originare din Republica Populară Chineză

 • Regulament 1164/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1164/2020 de prevedere a unei derogări temporare de la anumite dispoziții ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis Fairmaire din Canada și Statele Unite

 • Regulament 1163/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1163/2020 de autorizare a introducerii pe piață a pudrei de ciuperci cu vitamina D 2 ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 257 din 06.08.2020 Deschide →

 • Decizie 1162/2020, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2020 de modificare a protocoalelor 1 și 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte [2020/1162]

 • Regulament 1159/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1159/2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1321/2014 și (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare

 • Rectificare din 06.08.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1146 a Comisiei din 31 iulie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1956 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite aparate electrocasnice, protectoare termice, echipamente din rețelele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră și servicii interactive, disjunctoare, dispozitive pentru stingerea arcului electric și sudarea cu arc electric, cuploare de instalație pentru conexiuni permanente în instalațiile fixe, transformatoare, bobine de reactanță, blocuri de alimentare și combinații ale acestora, sistemul de încărcare conductivă pentru vehicule electrice, coliere de cablu și direcționarea cablajului, aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă, iluminatul de siguranță, circuite electronice utilizate cu corpurile de iluminat și lămpi cu descărcare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 250 din 3 august 2020)

 • Decizie 1161/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1161/2020 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare în întreaga Uniune conform politicii în domeniul apei în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 5205] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1160/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1160/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active sulfat de amoniu și aluminiu, silicat de aluminiu, făină de sânge, carbonat de calciu, dioxid de carbon, extract de arbore de ceai, reziduuri de la distilarea grăsimilor, acizi grași C7-C20, extract de usturoi, acid giberelic, gibereline, proteine hidrolizate, sulfat de fier, kieselgur (diatomit), uleiuri vegetale/ulei de rapiță, hidrogenocarbonat de potasiu, nisip de cuarț, ulei de pește, insectifug după miros de origine animală sau vegetală/grăsime de oaie, feromoni de lepidoptere cu catenă liniară, tebuconazol și uree (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1158/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1158/2020 privind condițiile de import al produselor alimentare și al hranei pentru animale originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobîl (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 256 din 05.08.2020 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 255 din 05.08.2020 Deschide →

 • Regulament 1156/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1156/2020 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/186 al Comisiei asupra importurilor de anumite tipuri de oțeluri rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite tipuri de oțeluri rezistente la coroziune ușor modificate

 • Regulament 1155/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1155/2020 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2020 a anumitor cantități reținute în anul 2019 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

 • Regulament 1154/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1154/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 252 din 04.08.2020 Deschide →

 • Decizie 1150/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1150/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 5454] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1149/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1149/2020 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește diizocianații (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1148/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1148/2020 de stabilire a specificațiilor metodologice și tehnice în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/792 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1147/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1147/2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid unic "ClearKlens product based on IPA" (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...