Termeni și condiții de utilizare a platformei Lege5

 

1.        Accesul în serviciul Lege5 Online

Website-ul lege5.ro aparține și este proprietatea INDACO SYSTEMS SRL. Accesul la aplicația Lege5 se face în baza unui abonament, prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

 

2.        Conținutul aplicației Lege5

Website-ul lege5.ro este destinat să ofere către clienții săi informații legislative, ele având un caracter pur informativ și nu oficial. Valoare juridică are doar Monitorul Oficial al României în formă tipărită sau legislația Uniunii Europene publicată în ediția tipărită a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene înainte de 1 iulie 2013 și în versiunile electronice ale acestuia publicate după 1 iulie 2013.

 

3.       Obiectul colaborării

Obiectul colaborării îl constituie furnizarea către BENEFICIAR a accesului la serviciul legislativ Lege5 Online, format din modulele alese la data achiziționării de la adresa www.lege5.ro/buy

 

Modulele din care poate fi compus un abonament sunt:

- Legislația României (Monitorul Oficial partea I, a V-a, a VI-a)

- Legislația României la zi (forme consolidate, istoric legislativ)

- Legislația României - Monitorul Oficial partea I bis

- Proceduri și Modele editabile

- Întrebări și Răspunsuri

- Legislație Europeana

- Comentarii Expert

- Jurisprudența românească

- Hotărâri Judecătorești

- Jurisprudența europeană

- Reviste de drept în parteneriat cu editura Universul Juridic:

·          Platforma PREMIUM by Universul Juridic https://www.universuljuridic.ro/premium/

·          Revista Română de Drept Privat

·          Revista Română de Jurisprudență,

·          Revista Română de Executare Silită;

- Reviste de drept în parteneriat cu editura C.H. BECK:

·          Revista Curierul Judiciar,

·          Revista Curierul Fiscal;

- Reviste de drept în parteneriat cu editura Rosetti International:

·          Pandectele Săptămânale,

·          Revista de Drept Social,

·          Revista Societăților și a Dreptului Comercial

- Revista Indaco: Săptămânalul de Drept și platforma Legestart

- Module de doctrină în parteneriat cu editura C.H Beck:

·          Drept Civil,

·          Drept Penal,

·          Dreptul Afacerilor,

·          Drept Public,

·          Drept UE&CEDO

Abonamentele care au module de Doctrină CH BECK pot fi achiziționate pentru minim 6 luni, fie lunar, cu emiterea automată a facturii, fie 6 luni plătite în avans.

 

4.       Obligațiile FURNIZORULUI serviciilor Lege5

Indaco Systems SRL are următoarele obligații:

a) să asigure accesul BENEFICIARULUI la serviciul legislativ Lege5 Online prin furnizarea către BENEFICIAR:

       - a numelui de cont și a parolei secrete personale de acces la serviciul Lege5 Online;

       - a adresei de internet la care BENEFICIARUL poate accesa serviciul Lege5 Online prin utilizarea identificării prin nume de utilizator și parolă;

b) să asigure actualizarea zilnică a colecției de acte normative ce pot fi vizualizate prin intermediul serviciului Lege5 Online, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a zilelor de sărbători legale;

c) să asigure suportul tehnic, respectiv remedierea disfuncționalităților apărute în funcționarea serviciului Lege5 Online, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

 

5.       Obligațiile BENEFICIARULUI serviciilor

Beneficiarul are următoarele obligații:

a) să achite contravaloarea abonamentului pentru modulele selecționate și pentru perioada aleasă;

b) să notifice FURNIZORULUI orice modificare intervenită cu privire la adresa la care se trimit facturile, notificările, cât și la persoana de contact;

c) să nu construiască o bază de date similară cu textul documentelor extrase prin intermediul serviciului Lege5 Online. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înțelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informații. În acest scop, Furnizorul poate impune o limită de maxim 1000 vizualizări în ultimele 30 de zile.

d) să nu transmită textele obținute prin procedeul arătat la alineatul precedent unei terțe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătățirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract;

e) să nu vândă, să nu distribuie sau să nu pună la dispoziție, sub orice altă formă, user-ul și parola sau alte asemenea date informatice care permit accesul la serviciul Lege5 Online.

f). să nu publice/transmită documente sau alte informații obținute din serviciul Lege5 Online fără să obțină acordul prealabol al FURNIZORULUI și obligatoriu să menționeze sursa: Indaco Lege5 Online.

 

În cazul nerespectării de către BENEFICIAR a obligațiilor ce-i revin, potrivit pct.  (5), literele c și d, acesta va plăti FURNIZORULUI despăgubiri echivalente cu valoarea prejudiciului produs FURNIZORULUI. Acesta își rezervă dreptul de a suspenda contul de acces până la clarificarea situației de către BENEFICIAR.

În cazul în care BENEFICIARUL denunță unilateral contractul înainte de ajungerea la termen, FURNIZORUL îi va reține din sumele achitate în avans, contravaloarea discounturilor acordate, urmând ca diferența să fie restituită BENEFICIARULUI.

 

6.       Contul de utilizator

Pentru a folosi site-ul utilizatorii trebuie sa aibă cel puțin 16 ani precum și, în cazul în care utilizatorul are sub 16 ani, consimțământul legal al părintelui ori tutorelui cu privire la utilizarea site-ului și acceptarea acestor Termeni.

Contul de Utilizator este destinat exclusiv pentru uz personal. Utilizatorul se obligă să notifice imediat administratorii site-ului la adresa: office@indaco.ro ori de câte ori o persoană identificată sau neidentificată, fără permisiunea Utilizatorului, accesează sau ar putea eventual accesa Serviciul cu ajutorul datelor de identificare ale contului de Utilizator.

Utilizatorul se obligă să nu lase dispozitivul de pe care accesează site-ul nesupravegheat după introducerea datelor de identificare ale contului de Utilizator pentru a preveni utilizarea Site-ului și accesul la date din istoricul personal al accesării Site-ului de către o persoană neautorizată, inclusiv, dar fără a se limita, ca urmare a unui eventual furt al acestui dispozitiv.

Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale decurgând din această calitate și garantează respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document. De asemenea, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate pentru utilizarea Site-ului/ Serviciului de o altă persoană care introduce numele și parola utilizatorului, indiferent dacă o astfel de persoană a intrat în posesia datelor de identificare ale contului de utilizator ca urmare a autorizării, neglijenței sau nepăsării Utilizatorului.

Accesarea serviciului Lege5 Online se poate face simultan de la o singură stație de lucru; la autentificarea de la o altă stație, sesiunea anterioară este resetată, pentru a facilita accesul în cazul în care ați uitat să vă delogați.

 

7.        Proprietatea intelectuală

Conținutul, designul, structura, precum și materialele website-ului lege5.ro aparțin Indaco Systems SRL (și colaboratorilor săi, acolo unde este menționat acest lucru) și sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Textele în format electronic ale actelor normative cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare/relaționare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentelor specializate ale Indaco Systems SRL. Astfel, cu toate că informația în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenție și se pedepsește conform legislației în vigoare. Indaco Systems SRL își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terțe persoane.

 

8.        Protecția datelor și informațiilor personale

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate care vă afectează, vă vom informa și vom iniția măsuri de protecție adecvate.

Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, Indaco Systems SRL utilizează tehnologii de criptare și pseudonimizare. Chiar dacă utilizăm aceste tehnologii și alte măsuri de securitate pentru a proteja informațiile confidențiale și a oferi securitatea corespunzătoare, nu garantăm ca securitate 100%.

Indaco Systems SRL utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noștri sau ale altor persoane care le furnizează companiei. Cerințele de securitate Indaco Systems SRL sunt solicitate tuturor împuterniciților și furnizorilor noștri. Scopul nostru este de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatate datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul Indaco Systems SRL.

Sistemul de management al securității informației Indaco Systems SRL este certificatat de organismul de certificare RINA (www.rina.org) în raport cu cerințele standardului ISO 27001:2013.

Nr. certificat – 354/16.

Sistemul de management al serviciilor IT Indaco Systems SRL este certificatat de organismul de certificare RINA ( www.rina.org) în raport cu cerințele standardului ISO 27001:2013.

Nr. certificat – ITSMS-52/15.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia Indaco Systems SRL;

- de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

- dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Indaco Systems SRL să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;

- dreptul de a solicita Indaco Systems SRL să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;

- în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;

- dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: București, Str. Izvor nr. 78, email: dpo@indaco.ro , telefon 021.311.97.11, pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat, aveți posibilitatea de a utiliza și opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost incălcate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

 

9.        Răspundere si garanții

Echipa INDACO SYSTEMS depune constant diligențele necesare pentru ca informațiile oferite pe website-ul lege5.ro să fie corecte și actuale, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conține. Utilizând această aplicație, sunteți de acord – indiferent de circumstanțe – că, atât INDACO SYSTEMS, cât și consultanții colaboratori, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise sau/și pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de pe website-ul lege5.ro.
INDACO SYSTEMS își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul și structura website-ului lege5.ro, precum și dreptul de a șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații.

În nici o împrejurare, INDACO SYSTEMS nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui serviciu/ site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, INDACO SYSTEMS nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. INDACO SYSTEMS nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

INDACO SYSTEMS și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

 

10.        Textele de lege actualizate

Textele actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems își declină răspunderea pentru orice consecințe juridice ar putea genera o astfel de referire. Singura autoritate din România îndrituită să publice versiuni oficiale ale actelor normative este Monitorul Oficial.

 

11.        Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

INDACO SYSTEMS se angajează să trateze datele personale obținute în concordanță cu legislația în vigoare.

 

12.         Forță majoră

(1) Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului document, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă, în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a obligațiilor, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

13.         Link-uri către și de pe website-urile terțelor părți

INDACO SYSTEMS nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul website-urilor terțelor părți pentru care există link-uri pe lege5.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului lege5.ro și se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar INDACO SYSTEMS nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

INDACO SYSTEMS nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

se încarcă...